ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. FELEK

A jelen ÁSZF a
Szolgáltató (Forrókő Bt, Adószám 24569600213 Cégjegyzékszám 13 06 021821 Teljes név FORRÓKŐ Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Rövidített név FORRÓKŐ Bt. Ország Magyarország Település Csömör Cím 2141 Csömör, Hegyalja u.9. Fő tevékenység 5610. Éttermi, mozgó vendéglátás ) és az

Igénybe vevő (a jelen ÁSZF-ben Igénybe vevő az a természetes személy, aki a Szolgáltató weboldalán regisztrált és saját felhasználói fiókkal rendelkezik)

között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak alapján létrejövő szerződést szabályozza.


II. HONLAP

A Szolgáltató az általa eladásra kínált áruk (ételek, italok) értékesítése és kiszállítása céljából www.nosztalgia.etteremwebshop.hu címmel honlapot üzemeltet, melyet az Igénybe vevők regisztrációt követően Felhasználói fiókjuk birtokában jogosultak igénybe venni.

A Honlap operációs rendszerrel (Windows, Mac OS, Linux vagy hasonló) és böngészővel – a legfrissebb Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome vagy Safari – rendelkező, az internetre csatlakozott számítógéppel érhető el.

A Honlap mobileszközökről, például okostelefon vagy tablet is elérhető. A Honlap mobil változatának elérése a népszerűbb böngészők (így például Android Browser, Chrome, Internet Explorer) legfrissebb verziójával, az internetre csatlakoztatott eszközzel lehetséges.


III. SZERZŐDÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI

A Felek között a szerződés elektronikus úton való megkötése az alábbi technikai lépésekkel történik:


Regisztráció


a) Az Igénybe vevő jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon a keresztnevének, vezetéknevének, e-mail címének, telefonszámának és az általa választott jelszó megadásával és annak megerősítésével, továbbá jelen ÁSZF és az adatvédelmi szabályzat elfogadásával Felhasználói fiókot létrehozni.

b) A sikeres regisztráció megtörténtét követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre egy generált válaszüzenetet küld az Igénybe vevőnek.

c) A Felhasználói fiók aktiválásához szükséges a válaszüzenetben elhelyezett link megnyitása, majd ezt követően a Felhasználói fiókba történő belépés.

d) Az aktivált Felhasználói fiókba az Igénybe vevő a regisztráció során rögzített e-mail cím és jelszó megadásával léphet be.

e) A honlap tartalmazza a Szolgáltató által értékesíteni kívánt áruk megnevezését és vételárát. A megrendelni kívánt árut az Igénybe vevő a kosár ikonra történő kattintással tudja a „cart” aloldalra áthelyezni.


„Cart” aloldal


f) A „cart” aloldalon a megrendelés elküldését megelőzően a „szemetes kosár” ikonra történő kattintással az adott árut az Igénybe vevő jogosult onnan eltávolítani. Ezen funkcióval az adatbeviteli hibák a megrendelés, mint szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően azonosíthatóak és kijavíthatóak.

g) A „cart” aloldal rögzíti a minimális rendelési összeget, valamint a kosárban található áruk együttes vételárát.


„Address” aloldal


h) A „fizetés” gombra történő kattintással az Igénybe vevő az „address” aloldalt nyitja meg. Az „address” aloldalon az Igénybe vevő köteles megadni a kívánt kiszállítási címet, melyet jogosult a későbbi kiszállítások megkönnyítése végett elmenteni. Az Igénybe vevő jogosult több, a Felhasználói fiókjához rendelt kiszállítási címet elmenteni.

i) Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe vevőt, hogy kizárólag az általa előzetesen megjelölt kiszállítási területhez tartozó rendelési cím megadására van lehetőség.

j) Az Igénybe vevőnek lehetősége van az „address” aloldalon az ÁFA-s számla iránti igényét előre jelezni.

k) Az Igénybe vevő az „address” aloldalon jogosult a rendeléséhez megjegyzést írni, mely azonban a Szolgáltatóra nézve kötelező erővel nem bír.

l) A szállítási cím megadását követően az „address” aloldal automatikusan feltüntetni a kiszállítás költségét.


„Payment” aloldal


m) A „mentés és tovább” gombra történő kattintással az Igénybe vevő a „payment” aloldalra jut.

n) Az Igénybe vevő jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt fizetési módot (SZÉP Kártya, Készpénz, Erzsébet utalvány és készpénz vagy bankkártya).


„Summary” aloldal


o) A fizetési mód kiválasztását követően a tovább gombra kattintva az Igénybe vevő a „summary” aloldalra jut, ahol a rendelését ellenőrizheti, majd a „fizetés” gomb megnyomásával azt megküldheti a Szolgáltató részére.


Megrendelés visszaigazolása


p) A Szolgáltató a nyitva tartási időben megküldött rendelést elektronikus levél útján 15 percen belül visszaigazolja.

q) Felek között a szerződés a visszaigazoló elektronikus levél megküldésével jön létre.


IV. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Az adott Rendelés teljesítéséhez kapcsolódó szerződés határozott, a Rendelés Igénybe vevőnek történő kiszállításáig terjedő időre jön létre.

Figyelembe véve, hogy a Rendelés tárgya többek között romlandó áru, vagy rövid fogyaszthatósági időtartamú áru, az Igénybe vevő a Szolgáltató Rendelést megerősítő értesítését követően nem jogosultak a Rendelést törölni, attól elállni.


V. PANASZ

Rendelésre vonatkozó panasz az alábbiak szerint nyújtható be:

 

A benyújtott panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy személyes adatait, a panasz okát és az Igénybe vevő kérését.

A panaszokat a Szolgáltató – amennyiben jogszabály kötelező előírása ennél rövidebb határidőt nem ír elő – a beérkezést követő 14 napon belül köteles kivizsgálni. 

A panaszt benyújtó felet a Szolgáltató a panaszbejelentésben megadott címre, vagy a bejelentés módjától függően, postai címre megküldött levélben vagy e-mailben értesíti a kivizsgálás módjáról.

A Rendelés részét képező termék fizikai vagy jogi hibájára vonatkozó panasz esetén, a panaszt a magyar Polgári törvénykönyv kellék- és termékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell kivizsgálni.

Az Igénybe vevő panasza kivizsgálása és követelése érvényesítése érdekében jogosult az illetékes Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez fordulni.

A panaszkivizsgálás és követelésérvényesítés peren kívüli eljárásaira és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján érhetők el: www.nfh.hu.


VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a) Az ÁSZF .pdf formátumban letölthető a honlapról, így azokat az Igénybe vevők tárolhatják, előhívhatják és bármikor tanulmányozhatják. 

b) A Szolgáltatóval a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás magyar nyelven jön létre.

c) A Rendelésen és a megerősítésen keresztül megkötött megállapodás nem jelent írásbeli megállapodást, azt a Szolgáltató nem iktatja, így a későbbiekben nem érhető el.

d) A Szolgáltató az Igénybe vevőket az alábbiakról tájékoztatja a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban:

e) A Szolgáltató nem alkalmazza sem a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. o) pont szerinti magatartási kódexet, sem a fogyasztókkal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló előírások szerinti magatartási kódexet;

f) A Szolgáltató a jelen Szabályzatot bármikor módosíthatja.Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári törvénykönyv és az Elkertv. rendelkezései az irányadóak.

2017. december 13.